About the Download

只需$350就可以上到四堂

政府宣佈提早放暑假

小朋友突然之間冇野學

唔緊要 我地即刻推出小班網上教學

 

今次重會由多位經驗導師教授

創辦及營運總監-洪老師

教學主任-牛奶姐姐

新星導師-Kelly 姐姐

期待同大家見面

 

*每班人數不多於5人 名額有限先到先得‼️

*截止日期為2022年3月12日 中午12:00